top of page

Bursa Hanlar Mahallesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Bursa'nın tarihi merkezi ile ilgili yarışma projesi. Hanlar bölgesi Osmanlı döneminden beri ipeği, baharat ticareti ve konaklamasıyla ünlüdür. İnsan, kuş vb. her canlı için sürdürülebilir bir çevre oluşturulurken tarihi yapılar korunarak daha sürdürülebilir bir tasarım uygulandı. Bu tasarımda, su yönetimi ve yeşil altyapı, düşük bakım gerektirir ve yaklaşık
3
33
20
17
bottom of page